Biblioteka klienta interfejsu Indexing API dla języka .NET

Indexing API: powiadamia Google o zmianach na Twoich stronach internetowych.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Indexing API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Indexing.v3.