.NET için Cloud Identity-Aware Proxy API İstemci Kitaplığı

Cloud Identity-Aware Proxy API: Google Cloud Platform'da çalıştırılan bulut uygulamalarına erişimi kontrol eder.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Identity-Aware Proxy API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudIAP.v1beta1.