Biblioteka klienta Cloud Identity-Aware Proxy API dla .NET

Cloud Identity-Aware Proxy API: kontroluje dostęp do aplikacji internetowych działających w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Identity-Aware Proxy API z biblioteką klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudIAP.v1beta1.