Biblioteka klienta Cloud Identity-Aware Proxy API dla .NET

Cloud Identity-Aware Proxy API: pozwala kontrolować dostęp do aplikacji działających w chmurze w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Identity-Aware Proxy API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudIAP.v1.