.NET için IAM Hizmet Hesabı Kimlik Bilgileri API İstemci Kitaplığı

IAM Service Account Credentials API: IAM hizmet hesaplarının kimliğine bürünmek için kısa ömürlü kimlik bilgileri oluşturur. Bu API'yi etkinleştirmek için IAM API'sini (iam.googleapis.com) etkinleştirmeniz gerekir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak IAM Hizmet Hesabı Kimlik Bilgileri API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere göz atın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.IAMCredentials.v1.