Biblioteka klienta interfejsu IAM Service Account Credentials API dla .NET

IAM Service Account Credentials API: tworzy krótkotrwałe dane uwierzytelniające na potrzeby podszywania się pod konta usługi uprawnień. Aby włączyć ten interfejs API, musisz włączyć interfejs IAM API (iam.googleapis.com).

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu IAM Service Account Credentials API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.IAMCredentials.v1.