Biblioteka klienta interfejsu Identity and Access Management (IAM) API dla .NET

Identity and Access Management API (IAM): zarządza tożsamościami i kontrolą dostępu do zasobów Google Cloud Platform, w tym tworzeniem kont usługi, których możesz używać do uwierzytelniania w Google i wykonywania wywołań interfejsu API.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Identity and Access Management (IAM) API z biblioteką klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Iam.v2beta.