.NET için HomeGraph API İstemci Kitaplığı

HomeGraph API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak HomeGraph API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.HomeGraphService.v1.