.NET için Groups Migration API İstemci Kitaplığı

Groups Migration API: Groups Migration API, alan yöneticilerinin e-postaları Google grupları halinde arşivlemesine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Groups Migration API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.GroupsMigration.v1.