Biblioteka klienta interfejsu Groups Migration API dla .NET

Groups Migration API: interfejs Groups Migration API pozwala administratorom domen archiwizować e-maile w Grupach dyskusyjnych Google.

Ta strona zawiera informacje na temat rozpoczynania pracy z interfejsem Groups Migration API z użyciem biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.GroupsMigration.v1.