.NET için Gmail Postmaster Tools API İstemci Kitaplığı

Gmail Postmaster Tools API: Postmaster Tools API, şu anda Gmail Postmaster Tools kullanıcı arayüzünde kullanılan e-posta trafiği metriklerine (spam raporları, teslim hataları gibi) programatik erişim sağlayan bir RESTful API'dir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Gmail Postmaster Tools API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PostmasterTools.v1.