Biblioteka klienta interfejsu Gmail Postmaster Tools API dla języka .NET

Gmail Postmaster Tools API: interfejs Postmaster Tools API to interfejs API typu REST, który zapewnia programowy dostęp do danych o ruchu poczty e-mail (takich jak raporty na temat spamu czy błędy dostarczania poczty), które są dostępne obecnie w interfejsie narzędzi Gmail Postmaster Tools.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Gmail Postmaster Tools API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PostmasterTools.v1.