.NET için Gmail API İstemci Kitaplığı

Gmail API: Gmail API'si; ileti dizileri, iletiler ve etiketler gibi Gmail posta kutusu verilerini görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Gmail API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Gmail.v1.