Biblioteka klienta interfejsu Gmail API dla języka .NET

Gmail API: interfejs Gmail API umożliwia wyświetlanie danych skrzynki pocztowej Gmaila, takich jak wątki, wiadomości i etykiety, oraz zarządzanie nimi.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Gmail API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Gmail.v1.