Biblioteka klienta interfejsu Gmail API dla języka .NET

Gmail API: umożliwia wyświetlanie danych skrzynki pocztowej Gmaila, takich jak wątki, wiadomości czy etykiety, oraz zarządzanie nimi.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Gmail API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Gmail.v1.