Biblioteka klienta interfejsu GKE Hub API dla .NET

Interfejs API GKE Hub:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu GKE Hub API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.GKEHub.v1beta.