.NET için GKE Hub API İstemci Kitaplığı

GKE Hub API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak GKE Hub API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.GKEHub.v1alpha.