.NET için GKE API İstemci Kitaplığı Yedeklemesi

Backup for GKE API: GKE için Yedekleme, GKE kümeleri için yönetilen bir Kubernetes iş yükü yedekleme ve geri yükleme hizmetidir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Yedekleme için GKE API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.BackupForGKE.v1.