Biblioteka klienta interfejsu Backup for GKE API dla .NET

Interfejs API kopii zapasowej dla GKE: Kopia zapasowa dla GKE to zarządzana usługa tworzenia i przywracania kopii zapasowych zadań Kubernetes w klastrach GKE.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu API usługi Kopia zapasowa dla GKE za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.BackupForGKE.v1.