.NET için Genomics API İstemci Kitaplığı

Genomics API: Genomics verilerini bulutta yükleme, işleme, sorgulama ve arama.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Genomics API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Genomics.v2alpha1.