Biblioteka klienta interfejsu Genomics API dla .NET

Interfejs Genomics API: przesyłanie, przetwarzanie, zapytania i wyszukiwanie danych Genomics w chmurze.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Genomics API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Genomics.v2alpha1.