Biblioteka klienta interfejsu Game Services API dla języka .NET

Game Services API: wdrażaj infrastrukturę do globalnej gry wieloosobowej i zarządzaj nią.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Game Services API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.GameServices.v1.