.NET için Google Play Oyun Yönetimi İstemci Kitaplığı

Google Play Game Management: Google Play Games Management API, geliştiricilerin Google Play Games hizmetindeki kaynakları yönetmelerine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play Oyun Yönetimi'ni kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.GamesManagement.v1management.