Biblioteka klienta zarządzania grami w Google Play dla .NET

Google Play Game Management: (Google Play Game Management API) umożliwia deweloperom zarządzanie zasobami w usłudze gier Google Play.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z zarządzania grami w Google Play i korzystać z biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.GamesManagement.v1management.