.NET için Google Play Game Services Publishing API İstemci Kitaplığı

Google Play Game Services Publishing API: Google Play Games Services Publishing API, geliştiricilerin Oyun Hizmetleri'ndeki oyunlarını yapılandırmasına olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play Game Services Publishing API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.GamesConfiguration.v1configuration.