Biblioteka klienta interfejsu Google Play Game Services Publishing API dla języka .NET

Google Play Game Services Publishing API: umożliwia deweloperom konfigurowanie gier w usługach gier.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Play Game Services Publishing API i korzystać z biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.GamesConfiguration.v1configuration.