.NET için Google Formlar API İstemci Kitaplığı

Google Forms API: Google Formlar'ını ve yanıtlarını okur ve yazar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Forms API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Forms.v1.