.NET için Fitness API İstemci Kitaplığı

Fitness API: Kullanıcıların fitness takibi verilerini yönetmek için kullanılan Fitness API.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Fitness API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Fitness.v1.