.NET için Cloud Firestore API İstemci Kitaplığı

Cloud Firestore API: Otomatik ölçeklendirme, yüksek performans ve uygulama geliştirme kolaylığı için tasarlanmış NoSQL belge veritabanına erişir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Firestore API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Firestore.v1.