.NET için Firebase Hosting API İstemci Kitaplığı

Firebase Hosting API: Firebase Hosting REST API, programatik ve özelleştirilebilir yönetim ile Firebase tarafından barındırılan sitelerinize dağıtım yapılmasını sağlar. Kanal ve site oluşturup yönetmenin yanı sıra yeni veya güncellenmiş barındırma yapılandırmaları ve içerik dosyaları dağıtmak için bu REST API'yi kullanın.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Firebase Hosting API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.FirebaseHosting.v1beta1.