Biblioteka klienta interfejsu Firebase Hosting API dla .NET

Interfejs API Hostingu Firebase: interfejs API typu REST Firebase Hosting umożliwia automatyczne i dostosowywane zarządzanie oraz wdrażanie w witrynach hostowanych przez Firebase. Przy użyciu tego interfejsu API typu REST możesz tworzyć kanały i witryny oraz nimi zarządzać, a także wdrażać nowe lub zaktualizowane konfiguracje hostingu i pliki treści.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Firebase Hosting API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.FirebaseHosting.v1beta1.