Biblioteka klienta Firebase Hosting API dla .NET

Interfejs Firebase Hosting API: interfejs Firebase Hosting REST API umożliwia zarządzanie i wdrażanie automatyzacji w witrynach hostowanych przez Firebase. Za pomocą interfejsu API REST możesz tworzyć kanały i witryny oraz nimi zarządzać, a także wdrażać nowe lub zaktualizowane konfiguracje hostów i pliki treści.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Firebase Hosting API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.FirebaseHosting.v1.