.NET için Firebase Dynamic Links API İstemci Kitaplığı

Firebase Dynamic Links API: Firebase Dynamic Links'i programatik olarak oluşturur ve yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Firebase Dynamic Links API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.FirebaseDynamicLinks.v1.