Biblioteka klienta interfejsu Firebase Dynamic Links API dla .NET

Interfejs API linków dynamicznych Firebase: umożliwia automatyczne tworzenie Linków dynamicznych Firebase i zarządzanie nimi.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu API Linków dynamicznych Firebase i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.FirebaseDynamicLinks.v1.