Biblioteka klienta interfejsu Firebase Realtime Database Management API dla .NET

Interfejs API zarządzania bazą danych czasu rzeczywistego Firebase: interfejs Firebase Realtime Database Management API umożliwia automatyczną obsługę administracyjną instancji Bazy danych czasu rzeczywistego i zarządzanie nimi.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Firebase Realtime Database Management API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.FirebaseRealtimeDatabase.v1beta.