.NET için Cloud Filestore API İstemci Kitaplığı

Cloud Filestore API: Cloud Filestore API, bulut dosya sunucularını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Filestore API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudFilestore.v1.