.NET için Firebase Cloud Messaging Data API İstemci Kitaplığı

Firebase Cloud Messaging Data API: Firebase Cloud Messaging (FCM) mesaj gönderme ve teslimleri hakkında ek bilgiler sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Firebase Cloud Messaging Data API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Fcmdata.v1beta1.