.NET için Firebase Cloud Messaging API İstemci Kitaplığı

Firebase Cloud Messaging API: FCM, mesajları ücretsiz olarak güvenle teslim etmek için platformlar arası mesajlaşma çözümü sağlayan API gönderir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Firebase Cloud Messaging API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.FirebaseCloudMessaging.v1.