Biblioteka klienta interfejsu Firebase Cloud Messaging API dla .NET

Firebase Cloud Messaging API: interfejs API do wysyłania wiadomości w FCM, który zapewnia rozwiązanie do przesyłania wiadomości działające na wielu platformach, które pozwala sprawnie dostarczać wiadomości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Firebase Cloud Messaging API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.FirebaseCloudMessaging.v1.