.NET için Doğruluk Kontrolü Araçları API İstemci Kitaplığı

Doğruluk Kontrolü Araçları API'si:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Doğruluk Kontrolü Araçları API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.FactCheckTools.v1alpha1.