.NET için Eventarc API İstemci Kitaplığı

Eventarc API: Google Cloud Platform'da etkinliğe dayalı uygulamalar derleyin.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Eventarc API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Eventarc.v1.