Biblioteka klienta interfejsu Drive Activity API dla .NET

Drive Activity API: udostępnia historyczny widok aktywności na Dysku Google.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Drive Activity API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DriveActivity.v2.