.NET için Drive API İstemci Kitaplığı

Drive API: Yükleme, indirme, arama, değişiklikleri algılama ve paylaşım izinlerini güncelleme dahil olmak üzere Drive'daki dosyaları yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Drive API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Drive.v2.