Biblioteka klienta interfejsu API Dysku dla .NET

Drive API: umożliwia zarządzanie plikami na Dysku, w tym przesyłanie, pobieranie, wyszukiwanie, wykrywanie zmian i aktualizowanie uprawnień do udostępniania.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Drive API za pomocą Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Drive.v2.