.NET için Domains RDAP API İstemci Kitaplığı

Domains RDAP API: Kullanıcıların alan adlarıyla ilgili bilgileri aramasına olanak tanıyan salt okunur, herkese açık API'dir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Domains RDAP API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere göz atın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DomainsRDAP.v1.