Biblioteka klienta interfejsu RDAP API domen dla .NET

Domains RDAP API: publiczny interfejs API tylko do odczytu, który pozwala użytkownikom wyszukiwać informacje o nazwach domen.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Domains RDAP API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DomainsRDAP.v1.