Biblioteka klienta Cloud Document AI API dla .NET

Cloud Document AI API: usługa umożliwiająca analizowanie informacji z nieustrukturyzowanych lub półuporządkowanych dokumentów za pomocą nowoczesnej technologii Google AI, takiej jak język naturalny, rozpoznawanie obrazów, tłumaczenie czy AutoML.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat Cloud Document AI API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Document.v1beta2.