Biblioteka klienta interfejsu Cloud Document AI API dla .NET

Cloud Document AI API: usługa analizowania uporządkowanych informacji z nieuporządkowanych lub częściowo ustrukturyzowanych dokumentów za pomocą najnowocześniejszej technologii AI od Google, takiej jak język naturalny, rozpoznawanie obrazów, tłumaczenie czy AutoML.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Document AI API z użyciem biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Document.v1beta2.