Biblioteka klienta interfejsu Cloud Data Loss Prevention (DLP) API dla .NET

Chociaż ta biblioteka jest nadal obsługiwana, zalecamy wypróbowanie nowszej biblioteki klienta Cloud dla usługi Cloud Data Loss Prevention (DLP), zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Zobacz Biblioteki Cloud Data Loss Prevention (DLP), aby dowiedzieć się więcej o instalacji i korzystaniu z nich.

Cloud Data Loss Prevention (DLP) API: udostępnia metody wykrywania, analizy ryzyka i deidentyfikacji fragmentów poufnych w tekstach, obrazach i repozytoriach miejsca na dane Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Data Loss Prevention (DLP) API z biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DLP.v2.