.NET için Display & Video 360 API İstemci Kitaplığı

:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DisplayVideo.v1.