.NET için API Discovery Hizmeti İstemci Kitaplığı

API Keşif Hizmeti: Google API Keşif Hizmeti, hizmet tüketicilerinin API Platformu tarafından yönetilen tüm herkese açık API'lerin keşif meta verilerini listelemesine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak API Keşif Hizmeti'ni kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Discovery.v1.