Biblioteka klienta interfejsu Digital Asset Links API dla .NET

Digital Asset Links API: wykrywa relacje między zasobami online, takimi jak witryny czy aplikacje mobilne.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Digital Asset Links API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Digitalassetlinks.v1.